درباره ما

آماروید یک پلتفرم ترکر و آنالیتیکس برنامه و بازی‌های موبایلی است که امکان پایش کمپین‌های تبلیغاتی موبایلی و تحلیل رفتارهای کاربران را برای اپلیکیشن‌ها فراهم می‌کند تا مسیرهای جذب کاربر شناسایی و رفتار کاربر در بخش‌های مختلف اپلیکیشن رصد و شاخص‌‌های کلیدی مانند مدت زمان استفاده، رخدادها، مشخصات کاربران را اندازه‌گیری و تحلیل کنید. با این کار شما می‌توانید کیفیت نصب‌های اتفاق افتاده از کانال‌های تبلیغاتی مختلف را بررسی و بهینه کنید. هم‌چنین با آنالیتیکس آماروید می‌توانید پروفایل کاربران، مختصات جمعیت شناختی آن‌ها، کاربران فعال یا هر داده دیگری که به کسب‌وکار شما ربط دارد مانند میزان زمان صرف شده در اپلیکیشن را مشاهده کنید.

هدف  از ارائه آماروید، ایجاد یک سامانه آنالیتیکس و ترکر برای مالکان اپلیکیشن‌هاست تا به‌دور از دغدغه تحریم‌ها به ارتقا و بهبود اپلیکیشن‌های خود بپردازند.